Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

- Fjedle kadla og eg lyte gao!

Sogndal 21. - 25. februar 2018

Festivalpass

Salet av festivalpass til FSF18 har ikkje starta endå.
Følg med på vår heimeside og facebook utover hausten for dato og programslepp. Me gler oss!

Foto: Petter Olsen