Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

- Fjedle kadla og eg lyte gao!

Sogndal 21. - 25. februar 2018

Cookies – informasjonskapslar

Denne personvernerklæringa gjeld ved besøk på brattmoro.no. Bratt Moro behandlar personopplysningar i samsvar med personvernlovgjevinga.

I utgangspunktet er du anonym når du brukar nettsidene våre. Ved besøk vert berre datamaskina di sitt domenenavn (IP-adresse) registrert, ikkje epostadressa di.

Bratt Moro brukar informasjonskapslar (cookies) på brattmoro.no slik at vi kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir hovudsakleg nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesta. Du kan halde fram med å bruke brattmoro.no som vanleg viss du godtek dette. Alternativt kan du slå av bruk av cookies i nettlesaren din.

Informasjonen frå informasjonskapslane vert brukt til statistisk måling og analyse for å forbetre nettstaden, til dømes opplysningar om kva nettlesar og -versjon du brukar, og internettadressa (ip-adressa) di. Det vil også bli brukt i nettbutikken for å hugse produkta du har lagt i handlekorga di. Utover ip-adresser, vert det ikkje samla inn informasjon som inneheld identifiserbare personlege opplysningar.

For kvar side som vert vist ver følgjande opplysingar lagra:

  • kva side du ser på
  • dato og tid
  • kva nettlesar du brukar
  • di ip-adresse
  • kva du har lagt i handlekorga

Ingen av opplysningane blir brukt til å identifisere enkeltpersonar.

Søk

Bratt Moro lagrar informasjon om kva søkeord dei besøkande brukar på nettstaden. Føremålet med dette er å gjere informasjonstilbodet vårt betre. Det er berre sjølve søkeordet som vert lagra, og ikkje nokon form for informasjon om brukaren.